Merkez muhasebe  
  Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Dilekçe ve Formlar İletişim  
 
Mevzuat  
SMMM Kanunu  
Kurumlar Vergisi Kanunu  
K.D.V. Kanunu  
Gelir Vergisi Kanunu  
Emlak Vergisi Kanunu  
Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)
 
Özel Tüketim Vergisi  
Tüketici Kanunu  
Türk Ticaret Kanunu  
Borçlar Kanunu  
Damga V. Kanunu  
Kamu İhale kanunu  
Veraset ve İntikal Vergisi  
İş Kanunu  
S.G.K. Kanunu  
Kooperatifler Kanunu  
Amme Alacak Tahsil U.K.  
Belediye Gelirleri Kanunu  
Değerli Kağıtlar Kanunu  
 
Diğer Mevzuatlar
Karayolu Taşıma Kanunu
MTV Hesaplama
Dernekler Yönetmeliği
E Beyanname
İnşaat Mevzuatı
işsizlik Siğortası
Leasing Kanunu
Markalar Kanunu
Danıştay Kararları
 
 

SMMM Lütfi GÜLDÜR ,İhtiyaçlarınız doğrultusunda size muhasebe desteği sunmaktadır.

MUHASEBE VE MÜŞAVİRLİK Servisimiz vasıtasıyla şirketin kuruluş işlemleri tarafımızdan yerine getirilmiş ve muhasebesinin sevk ve idaresi bu servisimizce uygulanmaktadır..

Bu departmanımızdaki belli başlı uygulamalar aşağıda sıralanmıştır. .

1)DEFTER TUTMA 
-Şirket ve holding kuruluşları, kooperatif kuruluşları, sektörel dış ticaret şirket .

kuruluşları, yabancı sermayeli şirket kuruluşları, serbest bölge şirket kuruluşları, .

factoring-leasing gibi ihtisas şirket kuruluşları .

-Ve bu şirketlerin tadilleri.

2)KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
-Şirketlerin kurumsal reorganizasyonlarını gerçekleştirmek.

-Kalite belgelerinin alınmasını sağlamak.

-İnsan Kaynakları ilgili danışmanlık yapmak.

3)MALİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
-Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, .

-İşletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek .

-Bu konularda müşavirlik yapmak..

4)FİNANS YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
-Şirketlerin mali yapısında revizyon ve reorganizasyon yapmak.

-Şirketlerin öz varlıklarının tespit edilerek, raporlarını hazırlamak .

-Yukarıda yazılı konularda, işletmelerin belgelerine dayanarak, inceleme, tahlil, .

denetim yapmak ve malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş .

vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işler .

yapmak .

5)FİNANSMAN YÖNETİMİ
-İşletme kredileri temini ( en uygun maliyet, vade ve teminat koşullarında).

-Uzun vadeli proje kredilerinin temini .

-Proje fizibilitesinin ve müracaat dosyasının hazırlanması.

-Yurt içinden (ipotekli-ipoteksiz) veya yurdışından (ipoteksiz) proje kredisi temini.

-Şirket borçlarının yeniden yapılandırılarak finansman maliyetlerinin en aza indirilmesi..

6)DİĞER İŞLEMLER 
-İlanlı veya ilansız genel kurulların yapılması.

-Şirketlerin merkez nakilleri (il içi ve iller arası) veya şube açılışlar .

-Sermaye artırımları.

-Şirket birleşmeleri (ltd+ltd, aş+aş), şirket dönüşümleri (şahıs firması veya kollektif şirket'in limited veya a.ş. olması gibi).

-Tasfiye işlemleri.

-Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletme Belgeleri.

-Çevresel Etki Değerlendirmesi raporlarının hazırlanması ve ÇED Belgelerinin .

alınması .

-Sanayi ve Ticaret bakanlığından Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik veya .

muafiyet Belgesi.

-Özel Eğitim Kurumlarının (Kurs-dershane-ilköğretim-lise) Milli Eğitim .

Bakanlığı'ndan kurum açma izinlerinin alınması.

-Poliklinik ve Hastanelerin Sağlık Bakanlığı'ndan açılış izinlerinin alınması.

-Bakanlıklardan Kontrol Belgesi alınması işlemleri .

-İthalatta III. Ülkeler için kota ve Gözetim uygulamaları.

-Serbest Bölge yatırım danışmanlığı Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri .

-Özel ve genel antrepo işlemleri .

-Sanayi Odası İşlemleri .

-Ticaret Odası işlemleri.

-Yabancı personel çalışma izinleri.

 
Köşe Yazarlarımız
Lütfi GÜLDÜR
 
Ahmet ÇINAR
Pratik Linkler
T.C Kimlik Sorgulama
Gelir Vergisi Hesaplama
E-Vergi Levhası Doğrulama
G.İ.B
Ticaret Sicil Gazetesi
Resmi Gazete
 
Pratik linkler
Serbest Bölgeler Kanunu
Yabancı Sermaye Kanunu
Ar-Ge Mevzuatı
İSMMMO
SGK
Devletin Kısayolu
Kdv Oranları
İnternet Vergi Dairesi
Tapu İşlemleri