Merkez muhasebe  
  Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Dilekçe ve Formlar İletişim  
 
Mevzuat  
SMMM Kanunu  
Kurumlar Vergisi Kanunu  
K.D.V. Kanunu  
Gelir Vergisi Kanunu  
Emlak Vergisi Kanunu  
Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)
 
Özel Tüketim Vergisi  
Tüketici Kanunu  
Türk Ticaret Kanunu  
Borçlar Kanunu  
Damga V. Kanunu  
Kamu İhale kanunu  
Veraset ve İntikal Vergisi  
İş Kanunu  
S.G.K. Kanunu  
Kooperatifler Kanunu  
Amme Alacak Tahsil U.K.  
Belediye Gelirleri Kanunu  
Değerli Kağıtlar Kanunu  
 
Diğer Mevzuatlar
Karayolu Taşıma Kanunu
MTV Hesaplama
Dernekler Yönetmeliği
E Beyanname
İnşaat Mevzuatı
işsizlik Siğortası
Leasing Kanunu
Markalar Kanunu
Danıştay Kararları
 
 
 

Dikkat Edilmesi Gereken Değişiklikler ve Yükümlülükler

 

Kimine göre torba, kime göre çorba kanun olarak adlandırılan bir kanun daha kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Maliye Bakanlığı da yayımladığı Genel Tebliğler ile bazı yeni yükümlülükler ihdas etti. Ben de bu düzenlemelerdeki bazı önemli süreleri veya yürürlük tarihlerini, gözden kaçmaması için bir hatırlatma olarak derleyeyim istedim.
Her şeyden önce kurumlar vergisi oranı %20’den 22’ye arttı. Ancak bu artış ilk olarak 2018 yılı kazançlarına uygulanacağından 2018 Şubat ayında verilecek 2017 4. çeyrek geçici vergi beyannameleri ile Nisan 2018’de verilecek yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmayacak.

Gelir vergisi beyannamelerini ilgilendiren değişiklik ise gayrimenkul sermaye iratları ile ilgili. Götürü gider yöntemini seçenlerin uyguladığı %25 oranı %15’e indirildi. Bu değişiklik ise Mart 2018’de verilecek 2017 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinde dikkate alınacak. Kurumların iki tam yıl aktifinde tuttuktan sonra sattıkları gayrimenkullerden sağladıkları kazançlara uygulanan %75 oranındaki istisnada söz konusu oran %50’ye indirildi. Bu oran değişikliğinin, 7061 sayılı Kanun'un yayım tarihi olan 5.12.2017 tarihinden sonra yapılan satış işlemlerine uygulanması gerekmektedir.

7061 sayılı Kanun'la, finansal kiralama şirketleri ile finansman şirketlerinin ayırdığı özel karşılıkların ayrıldığı yıl gider yazılmasını sağlayan düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi ise 1.1.2019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. 6183 sayılı Kanun'da yer alan ihtiyati hacze veya ihtiyati haciz ile birlikte ihtiyati tahakkuka karşı dava açma süresi, ödeme emri ile mükelleflere tanınacak ödeme veya mal bildiriminde bulunma süreleri, ödeme emrine karşı dava açma süresi, teminatlı alacaklarda teminatın paraya çevrilmesinden önce borçluya verilecek süre 7061 sayılı Kanun'la 7 günden 15 güne çıkartıldı.

6183 sayılı Kanun'da yapılan bu süre değişiklikleri 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu hususa hak kaybına yol açmamak için dikkat etmek gerekiyor. 1.1.2018’den önce uygulanan veya tebliğ edilen işlemlerde dava açma süresi, yine 7 gündür. Hele yıl son günlerinde mali idarenin zamanaşımı düzenlemelerine takılmamak için ödeme emri tebliğlerini yoğunlaştırdığı dikkate alındığında, konunun önemi daha fazla ortaya çıkmaktadır.

 

Köşe Yazarlarımız
Lütfi GÜLDÜR
 
Ahmet ÇINAR
Pratik Linkler
T.C Kimlik Sorgulama
Gelir Vergisi Hesaplama
E-Vergi Levhası Doğrulama
G.İ.B
Ticaret Sicil Gazetesi
Resmi Gazete
 
Pratik linkler
Serbest Bölgeler Kanunu
Yabancı Sermaye Kanunu
Ar-Ge Mevzuatı
İSMMMO
SGK
Devletin Kısayolu
Kdv Oranları
İnternet Vergi Dairesi
Tapu İşlemleri